Miljø

Hos ICT Logistics har vi, som transport- og logistikvirksomhed, et ansvar for at sikre, at vores aktiviteter skåner miljøet bedst muligt.

 

Vores mål er at være den foretrukne transport- og logistik partner i vores kernemarkeder, og ligeså for kunder, hvor miljøet er et centralt fokusområde.

 

Vi forpligter os til, gennem løbende forbedringer, at reducere de miljømæssige konsekvenser af vores aktiviteter og til at overholde alle myndighedskrav.

 

Fokus i vores miljøarbejde er:

  • Inddragelse af partnere og medarbejdere
  • Medarbejderafærd og træning
  • Moderne og effektivt materiel
  • Åbenhed over for nye ideer og initiativer, som kan føre til yderligere optimering
  • Målinger af vores miljø-effektivitet og åbenhed omkring de fremskridt, vi har gjort for at sikre et bedre miljø

 

Læs vores fulde miljøredegørelse her