Olietillæg

Den markante stigning i olieprisen på verdensmarkedet gennem de senere år har medført højere produktionsomkostninger for vores virksomhed.

 

Med udgangspunkt i dieseloliens nettopris ex. moms bliver tillægget justeret en gang om måneden.

 

Ønsker De at vide mere om vores olietillæg står Deres sædvanlige kontakt i ICT Logistics naturligvis til rådighed.