Energi løsninger

Energisektoren har undergået og undergår store forandringer i Østeuropa.

 

ICT Logistics A/S har derfor lavet setup specielt rettet mod denne sektor.

 

Energibranchen har ved renovering af varmeledninger eller nyetablering af varmesystemer behov for transport- og logistikløsninger. Dette kræver stor fleksibilitet og kapacitet at flytte af store mængder over en relativ kort periode.

 

Østeuropa har også åbnet deres øjne for mulighederne for vindkraft, hvilket har medført et øget behov for transport- og logistikløsninger til vindmølleindustrien.

 

Vi har til dette etableret en gruppe medarbejdere, som har beskæftiget sig med logistik og transport på disse områder i mange år. Derudover har vi et antal enheder, som er konstrueret til transport af overdimensioneret gods.