Koncepcja i wizja

Firma ICT Logistics A/S oferuje rozwiązania transportowo-logistyczne skrojone na miarę indywidualnych potrzeb naszych klientów, aby pomóc im umocnić konkurencyjną pozycję na rynku.

Jesteśmy proaktywni, odpowiedzialni, charakteryzujemy się wysoką moralnością działania i promujemy otwartość. Z klientami współpracujemy na każdym etapie procesu transportowego.

Uważamy te elementy za najważniejsze czynniki partnerskich relacji z naszymi klientami.