Środowisko

Jako złożona firma transportowo-logistyczna odpowiadamy za minimalizację wpływu naszej działalności na środowisko. Stawiamy sobie za cel zostanie preferowanym partnerem transportowym i logistycznym dla firm działających na naszych głównych rynkach, a także klientów, dla których ochrona środowiska jest kwestią kluczową. Angażujemy się w ograniczenie oddziaływania naszej działalności na środowisko poprzez wprowadzanie ciągłych udoskonaleń oraz przestrzegając wszystkich wymogów ustawowych.

 

W naszych dążeniach do ochrony środowiska skupiamy się na:

 

  • zaangażowaniu partnerów i pracowników
  • postępowaniu i szkoleniu pracowników
  • nowoczesnym i wydajnym sprzęcie
  • otwartości na nowe pomysły i inicjatywy mogące prowadzić do dalszych udoskonaleń
  • środkach efektywności ekologicznej i otwartości w kwestii postępów poczynionych w kierunku tworzenia lepszego środowiska

Nasz pełny raport środowiskowy można przeczytać tutaj