PRZEPISY - CIM

Przepisy SMGS – kolej

Transport kolejowy na terytorium krajów WNP oraz Krajów Bałtyckich odbywa się w ramach Organizacji Współpracy Kolei (OSJD), międzynarodowej organizacji międzyrządowej utworzonej w 1956 roku. Członkami tej organizacji są wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, WNP, Kora Północna, Chiny, Mongolia i Kuba.

 

Przepisy, zgodnie z którymi realizowany jest transport kolejowy, nazywane są Przepisami SMGS.


W przeciwieństwie do konwencji CMR, przepisów konwencji warszawskiej i reguł hasko-visbijskich, te przepisy mają zastosowanie wyłącznie do krajów będących członkami organizacji.


Przewidują one znaczną ilość zwolnień z odpowiedzialności oraz przeszkód administracyjnych, które niemal całkowicie uniemożliwiają uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku utraty, uszkodzenia lub opóźnienia. Co więcej, linie kolejowe na rozpatrzenie reklamacji mają 180 dni, co oznacza znaczne opóźnienie płatności.

SMGS-Rules (in Russian)