FAF - Współczynnik Korekty Paliwa

Olej napędowy oraz bunkrowy stanowią dużą część naszych kosztów produkcyjnych.

 

Znaczna podwyżka cen ropy naftowej i paliw na rynku światowym doprowadziła do wprowadzenia od dnia 1 września 2004 roku dodatkowej opłaty paliwowej.

 

Zmienne warunki rynku ropy naftowej oznaczają, że ta opłata dodatkowa jest stosowana w dalszym ciągu.

 

Podlega ona comiesięcznej regulacji, aby odzwierciedlać aktualne ceny paliwa.