Przepisy konwencji warszawskiej / montrealskiej

Konwencja warszawska jest konwencją międzynarodową regulującą odpowiedzialność za międzynarodowy odpłatny przewóz bagażu lub towarów statkami powietrznymi.

 

Pierwotnie podpisana w 1929 roku w Warszawie (stąd jej nazwa), została zmodyfikowana w 1955 roku w Hadze, a następnie w 1975 roku w Montrealu.

 

Konwencja warszawska w szczególności:

 

Zobowiązuje przewoźników do wystawiania biletów pasażerskich, pokwitowań odprawy dla odprawionego bagażu i ogranicza odpowiedzialność przewoźnika do 17 SDR za kilogram odprawionego bagażu i cargo.

 

Konwencja warszawska reguluje międzynarodowy transport towarów statkami powietrznymi do wynajęcia lub za wynagrodzeniem, gdy miejscem wylotu i miejscem docelowym jest terytorium państwa, które jest stroną tej konwencji.

 

Przewoźnik odpowiada za utratę, uszkodzenie lub opóźnienie towaru od chwili jego przejęcia na lotnisku lub na pokładzie samolotu. Jednakże istnieje możliwość wykluczenia przez przewoźnika odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia będącego następstwem wady wrodzonej itd.

 

PRZEPISY KONWENCJI WARSZAWSKIEJ / MONTREALSKIEJ